DEĞERLERİMİZİNSANA SAYGI

Toplumları oluşturan bireylerin farklılıkları, birbirini tamamlayan zenginlikleri oluşturur. Farklılıklara saygı insanlık onurunu yüceltir, korur, kollar. Kural Engelsiz Yaşam olarak kurumsal ürettiğimiz tüm ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve ilişkilerimizde farklılıklara saygı ve önemi temel alırız.

DOĞAYA SAYGI

Ekolojik dengeyi korumaya yönelik gereken önlemleri alarak ürün ve hizmetlerimizin üretimi ve tüketimi sırasında doğaya saygılı olmayı amaçlar.

Çevre bilincini kazanmış kurumsal kültürümüz çerçevesinde gerek kurum içi gerekse ürün/hizmet üretimimizde az/gerektiği kadar tüketim, geri dönüşüm hassasiyetinde kullanım için çaba harcayarak çalışmalarımızı sürdürme prensibiyle çalışırız. Ülkemizi ve dünyayı gelecek nesiller için koruyan, çevre bilinci kazandıran inovatif ürünler üretmek önceliklerimiz arasındadır.

HUKUKA SAYGI

İnsan haklarına saygılı, insan hak ve özgürlüklerini koruyup güçlendiren, ticari eylem ve işlemlerinde hukuka uygun olan, her anlamda adaletli ve hukukun evrenselliği ilkesi çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE

Ürettiğimiz ürünlerin performansının, sahip oldukları özelliklerin, güvenilirliğin, dayanıklılıklarının, yedek parça temininin, kullanıcıya hitap eden estetiği ile standartlara uygunluğunun en üst seviyede olması ürün üretim ilkemizdir.

Verdiğimiz hizmetlerde güvenilirlik, hızlı yanıt, güvence, empati ve hizmet veriş görselinin en üst seviyede olması hizmet sunum ilkemizdir.

Kural Engelsiz Yaşam olarak üretimlerimizdeki bu temel ilkelerimize bağlı olarak sürdürülebilir kalite güvencesini temin ediyoruz.

GÜVENİRLİK

İlişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz. Sözlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlıdır. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz. İlişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz.

OLMAZSA OLMAZIMIZ: AR-GE

Kalite, dinamik ve birden fazla boyuta sahip bir kavramdır. Değişen ve gelişen dünyada kalite ile ilgili beklentilerimizi etkilemektedir. Dün bizi kalitesi açısından memnun eden ürün ve hizmetleri zamanla yetersiz olarak görmeye başlarız. Farklı bir ifade ile kaliteden beklentimiz gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

Bu sebeple ar-ge çalışmalarımız hem var olan ve hem de var olmasını düşlediğimiz tüm ürün ve hizmetlerimiz için devam eder.